Zamów w ciągu:
a paczkę nadamy Jeszcze dziś!
JQ Jan Banecki

Wrąbczynek 10

62-310 Pyzdry

+48 530 058 363

justqueen@o2.pl

…………………………., dnia ……………………………………………
Imię i nazwisko Klienta(-ów):

..........................................................................

Adres Klienta (-ów)

..........................................................................
Reklamacja towaruNiniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu .........................................................................................towar:  ................................................................................................................................... jest niezgodny z umową.

Niezgodność towaru z umową polega na:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Niezgodność towaru z umową została stwierdzona w dniu ..................................................... .Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta żądam: 

wymiany towaru na nowy na podstawie art. 43d ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)

nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 43d ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)

obniżenia ceny towaru o kwotę ................................. (słownie: …………………………………………………………………

 ...................................................................................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ........................................................................................................ / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie  art.43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …...................................................................... ...................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie  art.43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *


Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:
◯ Oświadczam, że umowa sprzedaży NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.
◯ Oświadczam, że umowa sprzedaży MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej. 
Z poważaniem

..................................... 

* niepotrzebne skreślić
Darmowa dostawa - wysyłka w 24hNa terenie kraju :)
+48 572 472 216 (Półwiejska)
+48 798 642 565 (Dąbrowskiego)
Zadzwoń ! Jesteśmy tu dla Ciebie :)
Półwiejska 10 61-888 Poznań
Dąbrowskiego 40 60-843 Poznań
Możliwość zwrotuw ciągu 14 dni